L’Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells convoca el concurs “Visat Sant Genís”, d’acord amb les següents bases:

1. OBJECTE DEL CONCURS

L’objectiu principal del concurs és posar de relleu la importància del Comerç de proximitat i la vinculació de l’Associació amb la gent del seu barri, premiant la compra de proximitat dels veïns i veïnes.

2. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS

Visat Sant Genís està organitzat per l ́Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells amb la col·laboració i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

• Podran participar persones majors de 18 anys.

• No es podran presentar el personal de l’associació, persones que siguin col·laboradors habituals o associats.

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ

· Els participants podran obtenir el targetó per participar a qualsevol dels comerços associats de Sant Genís Comerç.

· Amb aquest targetó hauran de realitzar un compra per import mínim de 5€ a 3 botigues de l’Associació, segons els grups de botigues que apareixen en l’annex 1 d’aquestes bases.

· Cada cop que realitzin un compra, l’establiment els hi “segellarà” el passaport al color corresponent.

· Quan tinguin segellats els 3 colors del “Visat Sant Genís” hauran d’entregar el targetó a la mateixa botiga on segellin el darrer color o a qualsevol de les botigues associades. Es consideraran nuls els targetons on no estiguin degudament segellades les 3 àrees o bé el segell no estigui posat en el requadre correcte.

5. CALENDARI

El concurs tindrà lloc del 25 d’octubre al 18 de desembre, ambdós inclosos. No s’admetran a concurs targetons entregats més tard d’aquesta data. El sorteig es realitzarà el dia 19 de desembre en un acte públic a la Pl. Meguido, que es publicitarà adequadament a través de la nostra web i xarxes socials.

6. PREMI

· El premi consistirà en 3 talonaris amb xecs regal per valor de 250€ cadascun per ser utilitzats a les botigues associades, amb un màxim de 100€ per botiga.

· En cap cas es podrà bescanviar per diners en efectiu.

· Els xecs s’hauran de bescanviar a les botigues abans del 31 de gener de 2021.

7. ÚS DE LES DADES PERSONALS

Responsable: Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells. C.I.F.: G67054429. Adreça: Av. Jordà, 29 08035 – Barcelona. Correu Electrònic: info@santgeniscomerc.com. Li informem que les dades personals que conté aquest document, estan incorporats en un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat. Les dades es destruiran un cop acabada la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris (Reglament (UE) 2016/679).

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Aquest concurs es regirà pel que es descriu en les presents bases, quedant els organitzadors, facultats per a resoldre tots els aspectes que no es troben explícitament indicats. Les persones participants, pel simple fet de participar-hi, declaren l’acceptació de les presents bases, així com l’acceptació del resultat final del sorteig. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases descrites en aquest document.

ANNEX 1: Llista dels establiments participants per grups

Llar, moda i serveis (Blau)

Construcciones Can Piteu

Avenida Jordan 31 Sótano 2

El Kau Veterinària

Naïm 9  Local 1

Esther Estilo

Tiro 2-4 Local 2

Ferreteria Sant Genis

Getsemani 6 Local 12

Garueli’s viajes

Siani 10-12

La Cacharrería

Naim 9 Local 2

Rdordenadores

Getsemani 6 Local 4

Sanklar 3

Getsemani 6

Servi hogar

Getsemani 6 Local 10

Super-Net Tintoreria i Bugaderia

Getsemani 4 Local 1

Taller Idumea Motor

Idumea 10-12 Local 2

Alimentació i restauració (Vermell)

Alimentación Marga

Sinai, 3

Bar Casa Jordi

Siani 16

Bar Cessare

Sinai 14

Bar Don Conchetto

Avenida Jordán 31 Local 2

Bar Jordán

Naïm 1  Local 3

Bar Los pinos

Avenida Jordan 30 Local 1

Bar Magenta/Corner de St Genís

Tiro 2-4 Local 6

Bar My House 1

Judea 6 Local 16

Cafetería Tot D’Avui

Judea 3

DACD

Judea 15

Julito’s Var

Idumea 14

Supermercado Tot D’Avui

Judea 5

Volando Voy

Getsemani 6

Benestar, salut i bellesa (verd)

Clinica dental Vall Hebron

Plaza Palestina 3 Local 3

Farmàcia Gimeno

Judea 1 Local 1

Farmàcia Marimón

Elias Pagés 20 Local 1

Peluquería Pepi

Naim 7 Local 4

Peluquería Rubio

Naïm 3 Local 5

Perfumería Ester

Naïm 3 Local 4

Perruqueria masculina Jose

Sinai 14

Roc Nature

Judea 13

Verónica Luceno Estilista

Pl. Palestina, 7

[hfe_template id='210']