L’Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells convoca el concurs “Visat Sant Genís”, d’acord amb les següents bases:

 

1. OBJECTE DEL CONCURS

L’objectiu principal del concurs és posar de relleu la importància del Comerç de proximitat i la vinculació de l’Associació amb la gent del seu barri, premiant la compra de proximitat dels veïns i veïnes.

2. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS

Visat Sant Genís està organitzat per l ́Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells amb la col·laboració i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

• Podran participar persones majors de 18 anys.

• No es podran presentar el personal de l’associació, persones que siguin

col·laboradors habituals o associats.

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ

· Els participants podran obtenir el targetó per participar a qualsevol dels comerços associats de Sant Genís Comerç.

· Amb aquest targetó hauran de realitzar un compra per import mínim de 5€ a 4 botigues de l’Associació, segons els grups de botigues que apareixen en l’annex 1 d’aquestes bases.

· Cada cop que realitzin un compra, l’establiment els hi “segellarà” el passaport al color corresponent.

· Quan tinguin segellats els 4 colors del “Visat Sant Genís” hauran d’entregar el targetó a la mateixa botiga on segellin el darrer color o a qualsevol de les botigues associades. Es consideraran nuls els targetons on no estiguin degudament segellades les 4 àrees o bé el segell no estigui posat en el requadre correcte.

5. CALENDARI

El concurs tindrà lloc del 15 d’octubre al 11 de desembre, ambdós inclosos. No s’admetran a concurs targetons entregats més tard d’aquesta data. El sorteig es realitzarà el dia 13 de desembre en un acte públic a la Pl. Meguido, que es publicitarà adequadament a través de la nostra web i xarxes socials.

6. PREMI

· El premi consistirà en xecs regal per valor de 800€ per ser utilitzats a les botigues associades, amb un màxim de 200€ per botiga.

· En cap cas es podrà bescanviar per diners en efectiu.

· Els xecs s’hauran de bescanviar a les botigues abans del 31 de desembre de 2020.

7. ÚS DE LES DADES PERSONALS

Responsable: Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells. C.I.F.: G67054429. Adreça: Av. Jordà, 29 08035 – Barcelona. Correu Electrònic: info@santgeniscomerc.com. Li informem que les dades personals que conté aquest document, estan incorporats en un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat. Les dades es destruiran un cop acabada la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris (Reglament (UE) 2016/679).

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Aquest concurs es regirà pel que es descriu en les presents bases, quedant els organitzadors, facultats per a resoldre tots els aspectes que no es troben explícitament indicats. Les persones participants, pel simple fet de participar-hi, declaren l’acceptació de les presents bases, així com l’acceptació del resultat final del sorteig. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases descrites en aquest document.

 

ANNEX 1: Llista dels establiments participants per grups

Alimentació, llar i moda (Blau)

Esther Estilo Tiro 2-4 Local 2

Ferreteria Sant Genis Getsemani 6 Local 12

La Cacharrería Naim 9 Local 2

Sanklar 3 Getsemani 6

Servi hogar Getsemani 6 Local 10

Supermercado Tot D’Avui Judea 5

Restauració (Vermell)

Bar Casa Jordi Siani 16

Bar Cessare Sinai 14

Bar Don Conchetto Avenida Jordán 31 Local 2

Bar Jordán Naïm 1 Local 3

Bar Los pinos Avenida Jordan 30 Local 1

Bar Magenta Tiro 2-4 Local 6

Bar My House 1 Judea 6 Local 16

Cafetería Tot D’Avui Judea 3

DACD Judea 15

Julito’s Var Idumea 14

Volando Vengo Getsemani 6

Benestar, salut i bellesa (verd)

Clinica dental Vall Hebron Plaza Palestina 3 Local 3

Farmàcia Gimeno Judea 1 Local 1

Farmàcia Marimón Elias Pagés 20 Local 1

Peluquería Pepi Naim 7 Local 4

Peluquería Rubio Naïm 3 Local 5

Perfumería Ester Naïm 3 Local 4

Perruqueria masculina Jose Sinai 14

Roc Nature Judea 13

Serveis, (groc)

Construcciones Can Piteu Avenida Jordan 31 Sótano 2

El Kau Veterinària Naïm 9 Local 1

Garueli’s viajes Siani 10-12

Rdordenadores Getsemani 6 Local 4

Super-Net Tintoreria i Bugaderia Getsemani 4 Local 1

Taller Idumea Motor Idumea 10-12 Local 2

[hfe_template id='210']